علائم هشدار دهنده

این پیکتوگرام میزان مهارت مورد نیاز برای انجام بازی را مشخص می‌کند و مخاطبان با توجه به امتیازی که برای این پیکتوگرام در نظر گرفته شده است به میزان سختی انجام بازی پی می برند. به طور مثال امکان دارد یک بازی رده 3+ (مناسب برای همه سنین) دریافت کرده باشد، یعنی فاقد محتوای آسیب رسان باشد، ولی سبک بازی به گونه ای باشد که انجام بازی نیاز به مهارت بالا داشته باشد و مناسب بازیکنان مبتدی نباشد. خانواده ها از طریق این پیکتوگرام میتوانند بازی‌های مناسبتری را برای فرزندان کودک و خردسال خود تهیه کنند.