مناسب برای
3+
زورخونه
باستانی کار شو
تفننی / امتیازی موسیقی
Android
سازنده: استودیو جینکا
مناسب برای
ممنوع (توصیه نمی‌شود)
Amplitude
موسیقی
PC
سازنده: Harmonix
مناسب برای
3+
لوپترن! پازل موسیقی
ترکیبی از پازل و موسیقی و زمانبندی
معمایی / فکری موسیقی
Android
سازنده: استودیو دسیما