جنگ الماس
مناسب برای
3+
جنگ الماس
کهربای موبایلی
Diamond War
تخته ای / کارتی تفننی / امتیازی
Android
سازنده: محمد نیکوئی
Magic Duels
مناسب برای
ممنوع (توصیه نمی‌شود)
Hand of the Gods Smite Tactics
مناسب برای
ممنوع (توصیه نمی‌شود)
Hand of the Gods Smite Tactics
تخته ای / کارتی استراتژی
PC
سازنده: Hi Rez Studios
Fable Fortune
مناسب برای
ممنوع (توصیه نمی‌شود)
Fable Fortune
تخته ای / کارتی
Xbox One
سازنده: Mediatonic
Monopoly for Nintendo Switch
مناسب برای
3+
Monopoly for Nintendo Switch
تخته ای / کارتی
PlayStation 4
سازنده: Ubisoft
پسر خوانده
مناسب برای
12+
پسر خوانده
نبردی آنلاین درون خانواده‌های مافیایی
استراتژی مبارزه ای تخته ای / کارتی
Android
سازنده: پاییزان
Stern Pinball Arcade
مناسب برای
ممنوع (توصیه نمی‌شود)
Stern Pinball Arcade
نوستالژی پین بال در دنیای استار ترک
شبیه سازی تخته ای / کارتی
PC
سازنده: FarSight Studios
Pure Chess
مناسب برای
3+
Pure Chess
تخته ای / کارتی
PC
سازنده: Ripstone