مناسب برای
3+
Monopoly for Nintendo Switch
تخته ای / کارتی
PlayStation 4
سازنده: Ubisoft
مناسب برای
12+
پسر خوانده
نبردی آنلاین درون خانواده‌های مافیایی
استراتژی مبارزه ای تخته ای / کارتی
Android
سازنده: پاییزان
Stern Pinball Arcade
نوستالژی پین بال در دنیای استار ترک
شبیه سازی تخته ای / کارتی
PC
سازنده: FarSight Studios
مناسب برای
3+
Pure Chess
تخته ای / کارتی
PC
سازنده: Ripstone