Syberia: The World Before
Syberia: The World Before
ماجرایی
PC
سازنده: Benoît Sokal
ELEX II
ELEX II
ماجرایی اکشن نقش آفرینی
PC
سازنده: THQ Nordic
Far: Changing Tides
Far: Changing Tides
ماجرایی معمایی / فکری
PC
سازنده: Frontier Foundry
Bloodborne
Bloodborne
ماجرایی نقش آفرینی
PlayStation 4
سازنده: Sony Computer Entertainment
Detroit: Become Human
مناسب برای
ممنوع (توصیه نمی‌شود)
Detroit: Become Human
ماجرایی
PC
سازنده: Sony Interactive Entertainment
Journey to the Savage Planet
مناسب برای
ممنوع (توصیه نمی‌شود)
Journey to the Savage Planet
ماجرایی
PC
سازنده: 505 Games
Fairy Tail
مناسب برای
ممنوع (توصیه نمی‌شود)
Fairy Tail
ماجرایی نقش آفرینی
PlayStation 4
سازنده: Koei Tecmo
Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle
مناسب برای
ممنوع (توصیه نمی‌شود)
Chaos on Deponia
مناسب برای
ممنوع (توصیه نمی‌شود)
Chaos on Deponia
ماجرایی
PlayStation 4
سازنده: Daedalic Entertainment
Gone Home Console Edition
مناسب برای
ممنوع (توصیه نمی‌شود)
Gone Home Console Edition
ماجرایی
Xbox One
سازنده: The Fullbright Company
Manual Samuel
مناسب برای
ممنوع (توصیه نمی‌شود)
Manual Samuel
ماجرایی
Xbox One
سازنده: Curve Digital
Masquerade The Baubles of Doom
مناسب برای
ممنوع (توصیه نمی‌شود)
Masquerade The Baubles of Doom
ماجرایی اکشن
Xbox One
سازنده: Big Ant Studios
APB Reloaded
مناسب برای
ممنوع (توصیه نمی‌شود)
APB Reloaded
ماجرایی تیراندازی
PC
سازنده: Realtime Worlds
Don't Starve Giant Edition
مناسب برای
ممنوع (توصیه نمی‌شود)
Don't Starve Giant Edition
ماجرایی
PC
سازنده: Klei Entertainment
Grim Legends 2 Song of the Dark Swan
مناسب برای
ممنوع (توصیه نمی‌شود)
Grim Legends 2 Song of the Dark Swan
ماجرایی معمایی / فکری
PC
سازنده: Artifex Mundi
Natsuki Chronicle
مناسب برای
ممنوع (توصیه نمی‌شود)
Natsuki Chronicle
ماجرایی تیراندازی
Xbox One
سازنده: Qute
Nightmares from the Deep 2 The Siren's Call
مناسب برای
ممنوع (توصیه نمی‌شود)
Nightmares from the Deep 2 The Siren's Call
ماجرایی معمایی / فکری
PC
سازنده: Artifex Mundi
Uncanny Valley
مناسب برای
ممنوع (توصیه نمی‌شود)
Uncanny Valley
ماجرایی معمایی / فکری
PC
سازنده: Cowardly Creations
The Town of Light
مناسب برای
ممنوع (توصیه نمی‌شود)
The Town of Light
ماجرایی
PC
سازنده: Wired Productions
This is the Police
مناسب برای
ممنوع (توصیه نمی‌شود)
This is the Police
ماجرایی استراتژی شبیه سازی
PC
سازنده: Genremix