سهم ۸۰ درصدی نسخه دیجیتالی بازی‌های پلی استیشن
سهم ۸۰ درصدی نسخه دیجیتالی بازی‌های پلی استیشن

گزارش سه ماهه مالی سونی در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که حدود ۷۹ درصد از فروش بازی‌های ویدیویی، به نسخه دیجیتالی بازی‌ها اختصاص دارد.

گزارش سه ماهه مالی سونی در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که حدود ۷۹ درصد از فروش بازی‌های ویدیویی،  به نسخه دیجیتالی بازی‌ها اختصاص دارد. در سه ماه اول سال مالی ۲۰۲۱، این رقم چیزی حدود ۷۱ درصد گزارش شده بود. در سه ماه دوم و سوم سال مالی ۲۰۲۱  اما، فروش نسخه‌های دیجیتال با اندکی کاهش به ۶۲ درصد رسید ولی در سه ماه پایانی سال مالی، این رقم دوباره به ۷۱ درصد بازگشت. حالا گزارش سونی نشان می‌دهد که با سهم ۷۹ درصدی، فروش نسخه‌های دیجیتالی به بالاترین حد خود رسیده‌اند. جالب اینجاست که تعداد کاربران فعال سرویس PSN در سه ماه اخیر، ۴ میلیون کاهش یافته است

شواهد موجود خبر از تداوم افزایش سهم نسخه‌های دیجیتال بازی‌ها دارند. این موضوع برای افرادی که نسخه فیزیکی بازی را به نسخه دیجیتالی آن ترجیح می‌دهند خبر بدی خواهد بود ، زیرا این موضوع نشان دهنده حرکت صنعت بازی به سمت حوزه دیجیتال است

منبع: سایت PushSquare