برنامه دولت بلژیک برای ایجاد معافیت های مالیاتی در صنعت بازی های ویدیویی
برنامه دولت بلژیک برای ایجاد معافیت های مالیاتی در صنعت بازی های ویدیویی

صنعت بازی های ویدیویی بلژیک به زودی از مشوق های مالیاتی بهره مند می شود، زیرا دولت فدرال بلژیک اقدام به تصویب قوانین جدیدی کرده که تا پایان سال عملیاتی خواهند شد.

دولت در نظر دارد تا با ایجاد معافیت های مالیاتی، که موجب افزایش سود سرمایه گذاران می شود، جذب سرمایه برای استودیوهای بازی سازی را تسهیل کنند. در حال حاضر بخش های دیگر مانند صنعت فیلم از این معافیت ها برخوردار هستند ولی برای اولین بار است که بازی سازی نیز شامل این قوانین خواهد شد. لازم به ذکر است قوانین معافیت مالیاتی حداکثر تا اول ژانویه ۲۰۲۳ اجرایی خواهند شد.


مشابه با معافیت های مالیاتی بازی های ویدیویی در انگلستان، بازی ها از نظر کیفی بررسی خواهند شد و باید شرایط خاصی داشته باشند. برای مثال حداقل نیمی از تیم توسعه دهنده باید در بلژیک استخدام شده باشند یا از مالیات دهندگان بلژیکی باشند


انجمن تجاری BelgianGames و شرکای آن سال هاست که برای تصویب این قانون تلاش می کنند. آقای دیوید وربروگن، مدیرعامل این نهاد تجاری طی یک بیانیه رسمی، از مشخص شدن یک تاریخ مشخص برای اجرای این قانون ابراز خوشحالی کرد. در این بیانیه آمده است:  ما هنوز به تایید رسمی پارلمان فدرال و کمیسیون اروپا نیاز داریم اما این کار به ما فرصت می دهد تا شرکت های بازی سازی را برای ورود سرمایه گذاران آماده کنیم.


این انجمن انتظار دارد که معافیت های مالیاتی، باعث ایجاد مشاغل بیشتر در صنعت بازی های ویدیویی شده و فرصت های جدیدی در بخش محتویات سمعی و بصری ایجاد کند.